dsc_0150
ساخت انواع دیوار افتخار
a
طرح های زیبا برای چاپ برروی ظروف
school-supplies-stationery-accessories-white-background_7192-1203
شناسایی استداد های برتر دانش آموزان

 

درباره ما

      طرح پژوهشی آموزش همراه با تولید، مهارت و اشتغال در آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز از سال 1396 برای اولین بار در کشور با شیوه ای

    نوین در بسترتعاونی های آموزشگاهی به اجرا در آمد. در این طرح دانش آموزان و معلمان، با تشکیل شرکت تعاونی آموزشگاهی، دست

ساخته های خود را با هماهنگی تعاونیمصرف اعضا وکارکنان، به سایر تعاونی های مدارس، عرضه می نمایند.

     سود حاصل از تولید و عرضه محصول هر تعاونی آموزشگاهی، پس از کسر هزینه های مواد خام، دستمزد دانش آموزان، معلمان و عوامل و

ذخیره های قانونی شرکت تعاونی، صرف توسعه و تجهیز همان مدرسه می گردد.