فصل چهاردهم قانون تعاون، مصوب سال ۱۳۵۰ به تعاونی آموزشگاهی پرداخته است و مقاصد فعالیت آن را این چنین بیان می نماید:

1-تشویق اعضاء به پس‌انداز.

2 - ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.

3 - ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.

4 - تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.

5 - تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.

6 - تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.

7 - خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.

به منظور مدیریت، هماهنگی و پیگیری خدمات پس از فروش، یک شرکت تعاونی مصرف اعضا و کارکنان با عضویت نمایندگانی از تعاونی آموزشگاهها تاسیس شده است.

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟